Majątek i dochody Fundacji

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) oraz środki pieniężne, a także inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.

2. Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z: 
  1. darowizn, spadków, zapisów,
  2. dotacji i subwencji,
  3. funduszy publicznych oraz europejskich,
  4. zbiórek, aukcji, przetargów lub imprez publicznych organizowanych na rzecz Fundacji,
  5. majątku i praw majątkowych nabytych przez Fundację,
  6. odsetek od lokat kapitałowych,
  7. działalności gospodarczej,
  8. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
3. Majątek i dochody Fundacji przeznaczone są na realizację jej celów statutowych oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji.

4. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację dowolnych celów statutowych Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

5. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
Edit Page

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt według ustawień przeglądarki.