Aktualności

Jaszczurowa to wieś letniskowa

Współcześnie Jaszczurowa to wieś letniskowa, położna w dolinie potoku Jaszczurówka, pomiędzy zboczami Jedlicznika i Biegówki, a  zboczami Tatr, Suszycy, Królewizny i Makowskiej Góry.


To początek urokliwych pieszych tras turystycznych w Beskidzie Małym.
Zespół Parkowo-Pałacowy zlokalizowany tuż nad jeziorem Mucharskim w bliskiej odległości projektowanej przystani żeglarskiej – świetnie wpisuje się w projekt turystycznego zagospodarowania okolic jeziora.

Ewentualny inwestor zainteresowany podjęciem prac adaptacyjnych zabudowań dworskich – może od razu wykorzystać aktualne zezwolenie i projekty posiadane przez właścicieli nieruchomości.

 

1. Decyzję o warunkach zabudowy (wz) dla zamierzenia inwestycyjnego „zmiana sposobu użytkowania, przebudowa i rozbudowa zespołu dworsko-pałacowego na cele hotelowo-konferencyjne, budowa budynku wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą techniczną wewnętrzną i zewnętrzną oraz zagospodarowanie terenu parku na działkach nr. 7,8,9/1, 10,11/1, 11/2, 12, 13/1, 13/2, 14/1, 14/2, 15/1, 16/1, 16/2, 17, 18/2, 20/3, 30/26, 1609/2, 1610/2, 1611/1, 2007, 2008, 2009, 2010/2, 2014, 2179, 2180, 2186 obręb 001 Jaszczurowa, jedn. ewid. 121805-2 Mucharz-Gmina Wiejska.

- wydaną w dniu 19 lipca 2013r. przez Marszałka Województwa 

  Małopolskiego – zn. PR-VIII.781.1.115.2013.AS

2. Pozwolenie nr 741/15

Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – z dnia 11.VIII.2015r. – na wykonanie robót remontowo - zabezpieczających w zespole pałacowo-parkowym w Jaszczurowej,Gm.Mucharz, polegających na wykonaniu drenażu wokół pałacu i budynku oficyny, zabezpieczeniu elementów konstrukcyjnych budynków pałacu i oficyny – w oparciu o przedłożone projekty budowlane ……… autorstwa arch. Ludomira Książka „Projekt remontu i zabezpieczenia budynku pałacu” i „Projekt remontu i zabezpieczenia budynku oficyny” autorstwa mgr.inż. Grzegorza Wolaka z kwietnia 2015 roku.

3. Decyzję 461/2016

Starosty Wadowickiego z dnia 16.08.2016r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na wykonanie robót budowlanych, polegających na remoncie i zabezpieczeniu budynków zespołu pałacowego na działkach 16/1, 17, 18/2, 20/3, 2007, 2009, 2179.

Zakres robót obejmuje:

- podbicie odcinkowe fundamentów kamienno-ceglanych

- montaż izolacji poziomej pod fundamentami

- montaż izolacji pionowej ścian piwnic

- osuszenie ścian piwnic i ich naprawę

- naprawę stropu nad piwnicami

- naprawy ścian murowanych kondygnacji nadziemnych

- naprawę stropów drewnianych pod parterem i I piętrem

- naprawę elementów drewnianych więźby dachowej

- naprawę kominów nad dachem

- naprawę pokrycia dachowego

- naprawę schodów kamiennych

 

Właściciel nieruchomości dysponuje Dziennikiem Budowy 20/M/2017, projektami, zezwoleniami itd.

Aktualnie podjęto interwencyjny remont kapitalny zadaszenia wejścia do budynku pałacu.

Fundacja poszukuje dzierżawcy!!!

Fundacja poszukuje dzierżawcy zainteresowanego prowadzeniem pola namiotowego w sąsiedztwie jeziora oraz chętnych do dzierżawy części terenu parkowego na cele małej gastronomii.
TANIE NOCLEGI
Możliwość rozbicia namiotu na terenie zespołu
parkowo-pałacowowego w Jaszczurowej.
+ 48 602 576 720

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt według ustawień przeglądarki.